[Portfel EDCA] Tydzień 13 – Skład portfela i historia transakcji

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #6 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:

Spis wykonanych operacji dla obu strategii

Startegia I – DCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki
2015.03.02 150zł 1,091227 137,46
2015.03.16 150zł 1,075886 139,42
2015.03.30 150zł 1,082876 138,52
2015.04.13 150zł 1,070129 140,17
2015.04.27 150zł 1,040366 144,18
2015.05.11 150zł 1,020686 146,96
2015.05.25 150zł 1,048365 143,08
Razem 1050zł 7,429534 141,33

Strategia II – EDCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki 2T* 4T* 12T* 26T* 52T*
2015.03.02 100zł 0,727484 137,46
2015.03.16 100zł 0,717258 139,42 0zł
2015.03.30 100zł 0,721917 138,52 0zł 0zł
2015.04.13 100zł 0,713419 140,17 0zł 0zł
2015.04.27 100zł 0,693577 144,18 0zł 0zł
2015.05.11 100zł 0,680457 146,96 0zł 0zł
2015.05.25 100zł 0,680457 143,08 0zł 0zł 0zł
Razem 700zł 4,953023 141,33 0zł 0zł 0zł

*Wsk. dopłaty pokazuje w jakim okresie mWIG40 spadł o więcej niż 2% dla poszczególnych okresów.

-

Wyniki inwestycji na dzień 26.05.2015

EDCA DCA
Wpłaty 700zł 1050zł
Wartość bieżąca 700,41 zł 1050,61zł
Śr. cena jedn. 141,33 zł 141,33 zł
Stopa zwrotu roczna 0,49% 0,49%

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.