Strategia Dollar Cost Average czyli strategia WIN-WIN.

Podstawową strategia inwestycyjną w funduszach inwestycyjnych jest strategia kupowania cyklicznego za stałą sumę (DCA). Jest to według mnie jedyna sensowna strategia dla klientów funduszy inwestycyjnych. Wynika to po części z faktu iż otwarte fundusze inwestycyjne są kierowane tylko do wybranego typu inwestora. O tym dlaczego tak jest i jaki jest ten typ inwestora pasujący do funduszy, znajdziecie we wnioskach na końcu artykułu. Dla porównania pokazuję też opisywaną i stosowaną w portfelu EDCA strategia kontrariańska, czyli polegająca na kupowaniu WIĘCEJ gdy spada.

Założenia. Od dnia 01.03.2000r (szczyt bańki internetowej) kupujemy co miesiąc (pierwszego dnia miesiąca) jednostki funduszu UnikoronaAkcji ze stajni TFI Union Investment.

Strategia DCA – wpłata 300zł
Strategia EDCA – wpłata 200zł + (po spadku za ostatni 1,3,6,12 miesiecy wstecz o więcej niż 2%, dokładamy 100zł).

Suma wpłat w strategii DCA: 54600zł (miesięcznie 300zł)
Suma wpłat w strategii EDCA: 56800zł (miesięcznie od 200zł do 600zł zależnie od wyników)

Teraz wyniki na dzień 2015.04.01

DCA EDCA
Suma wpłat 54600zł 56800zł
Liczba kupionych jednostek 494,594 548,0393
Aktualna cena jednostki
na dzień 2015.04.01
211,37zł 211,37zł
Wartość portfela 104 542,26 zł 115 839,06 zł
Stopa zwrotu roczna 8,15% 8,68%
Średnia cena
kupionych jednostek
110,39zł 103,64

A teraz wykres, pokazujący zmianę ceny jednostki przez okres 15 lat oraz zmianę średniej ceny zakupowanych jednostek. Zielony wykres pokazuje wartości jednostek funduszu zmienną w czasie. Wykresy niebieskie i brązowy pokazują ŚREDNIĄ cenę zakupu jednostki bodącej w portfelu. Różnica między linią zieloną jeśli jest ona powyżej a liniami DCA i EDCA pokazuje ZYSK Z INWESTYCJI w przeliczeniu na pojedynczą jednostkę. Gdy linia zielona jest poniżej linii DCA i EDCA pokazuje stratę.

Oczywiście dla opisu wybrałem jeden okres i jeden czas inwestycji więc postanowiłem pokazać tez sytuacje która spotkała tysiące inwestorów kupujących za całą sumę na szczycie hossy. Popatrzmy co by się stało gdybyśmy zaczęli kupować i inwestować w 2007r i jaki wpływ ma strategia DCA w sytuacji gdy kupujemy na kilka miesięcy przed ostatnim kryzysem finansowym związanym z subprime i upadkiem Lehman Brothers. Warto wspomnieć iż nawet wtedy zaczynając systematyczne wpłaty, pod wpływem „parcia medialnego”, stopa zwrotu całego portfela ze strategii DCA wynosi 5% rocznie od KAŻDEJ ZAINWESTOWANEJ ZŁOTÓWKI (zarówno tej na szczycie jak i tej 3 tygodnie temu).

Wnioski:
1) Zakupy rozłożone na 100-200 wpłat wygładzają średnią cenę zakupowanej jednostki w sposób automatyczny i zauważalny.
2) Nawet gdy rozpoczynamy inwestycje na szczycie hossy w okresie jednego cyklu 8-12 lat możemy oczekiwać dodatniej stopy zwrotu urocznionej (CAGR) w wysokości 6-10% (fundusze akcyjne) w zależności od miejsca cyklu w którym zaczęliśmy i miejsca cyklu w którym opuszczamy fundusz oraz od wybranej klasie aktywów i jej ryzyka (Akcji polskich, MISŚ, BRIC)
3) Wpłaty powyżej 100 cykli zasadniczo nie wpływają już znacząco na średnią cenę jednostki. Ostatni zakup w portfelu DCA za 300zł – jednostek wycenianych na 211zł, podniósł średnią cenę jednostki w całym portfelu o 29groszy ze 110,10zł na 110,39zł.

Dla kogo i jakiego profilu inwestora są otwarte fundusze inwestycyjne:
1) Dla osób zamierzających odkładać systematycznie od 100-800zł miesięcznie na jeden profil inwestycyjny (pojedynczy fundusz). Jeśli mamy dywersyfikować np na 4 równoległe profile (różne typy aktywów i ryzyka) wtedy każdy z profili liczymy jako osobną inwestycje.
2) Dla osób chcących inwestować co najmniej jeden cykl giełdowy 8-12 lat
(Uśredniając cenę przez taki okres kupujemy jednostki zarówno drogie jak i tanie)
3) Dla inwestycji końcowej nie większej niż 200-300tys PLN na jeden profil/fundusz/aktywo (bo od tych kwot istnieją alternatywne TAŃSZE sposoby budowania wartości, począwszy od replikowania indeksów typu WIGdiv, po fundusze zamknięte, mające tą samą politykę inwestycyjną ale koszty całkowite funduszu (TER) mniejsze o 1-3% opłaty od aktywów rocznie, a więc podnoszą one znacząco stopę zwrotu z tego samego ryzyka.
4) DCA nie jest najlepszą strategią dla posiadaczy „grubego portfela inwestycyjnego” Strategia KUP za cała kwotę np za 200tys PLN kupno jednostek funduszu w całkowicie losowym momencie rynkowym, przynosi statystycznie 70-80% przypadków WIĘKSZY ZYSK, niż rozkładanie jej na systematyczne wpłaty. Problem polega na tym, iż inwestorzy nie kupują w losowym momencie rynku, ale w momencie nagonionej hossy. Dodatkowo dla osób z kapitałem powyżej 200tys (przewidzianym na jeden profil/aktywo) nie polecam wchodzenie w fundusze inwestycyjne otwarte z powodów opisanych w p.3 czyli wysokich kosztów.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.