[Portfel EDCA] Tydzień 7 – Skład portfela i historia transakcji

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #3 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:

Spis wykonanych operacji dla obu strategii

Startegia I – DCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki
2015.03.02 150zł 1,091227 137,46
2015.03.16 150zł 1,075886 139,42
2015.03.30 150zł 1,082876 138,52
2015.04.13 150zł 1,070129 140,17
Razem 600zł 4,320118 138,89

Strategia II – EDCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki 2T* 4T* 12T* 26T* 52T*
2015.03.02 100zł 0,727484 137,46
2015.03.16 100zł 0,717258 139,42 0zł
2015.03.30 100zł 0,721917 138,52 0zł 0zł
2015.04.13 100zł 0,713419 140,17 0zł 0zł
Razem 400zł 2,880078 138,89 0zł 0zł

*Wsk. dopłaty pokazuje w jakim okresie mWIG40 spadł o więcej niż 2% dla poszczególnych okresów.

-

Wyniki inwestycji na dzień 14.04.2015 (31.03.2015)

EDCA DCA
Wpłaty 400zł (+100zł) 600zł (+150zł)
Wartość bieżąca 406,29zł +106,03zł 609,44zł +159,06zł
Śr. cena jedn. 138,89zł (+0,45gr) 138,89zł (+0,45gr)
Stopa zwrotu roczna 29,43% 29,43%

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.