Polisa inwestycyjna – wpływ opłat za zarządzanie na wynik inwestycyjny

Dzisiaj proponuje ćwiczenie pokazujące jak fatalne są polisy i to nawet przy wykorzystaniu możliwości konwersji i „magicznych strategi sprzedawanych w sieci” inwestujemy 100.000zł w polisę, IKE i w fundusze SFI w parasolu i bez parasola. Wynik ma pokazać czy istnieje mit aktywnego zarządzania polisie, oraz pokazać iż koszt polisy w postaci dodatkowej opłaty za zarządzanie ZJADA cały koszt podatkowy w innych formach inwestowania. Warto sobie uzmysłowić iż 30 konwersji z podatkiem 19% w dowolnym „sklepie z funduszami”, to ciągle jest mniejszy koszt, niż 0,16% opłaty od aktywów miesięcznie.


Strategia zakłada:

- okres 10 lat
- aktywne zarządzanie z 4 konwersjami rocznie na 18,9% stopy zwrotu roczna (dla polisy, funduszu i IKE),
- w polisie opłata za zarządzanie 0,5% kwartalnie bez innych kosztów. Cała składka inwestowana.
- aktywne zarządzanie w funduszach bez parasola 18,9% (ale z płaceniem podatku 19% przy każdej konwersji)
- pasywne zarządzanie Kup i Trzymaj przez cały okres przy średnim 14,7% rocznie (4,2% mniejsza stopa zwrotu)

Aktywne zarządzenie, polega na konwersji funduszu na „lepszy” co kwartał,
zaś stopy zwrotu za poszczególne kwartały wynoszą: +3%, -1%, +6%, +10%

Wyniki po 10 latach dla stopy zwrotu na spekulacji 18,9%

Typ inwestycji Wynik netto stopa zwrotu CAGR
IKE 60 lat 564559,47 zł 18,9%
IKE z wypłatą
fundusz parasolowy
podatek Belki na końcu inwestycji
480938,76 zł 17,0%
Polisa inwestycyjna 396832,11 14,78%
fundusze bez parasola
podatek 30 razy przy konwersji
402697,70 14,95%
IKE na stała stopę 3,5% kw. 395925,97 14,75%

Wyniki po 10 latach dla stopy zwrotu na spekulacji 12,4%
Stopy zwrotu kwartalne: +3%, -1%, +4%, +6%

Typ inwestycji Wynik netto stopa zwrotu CAGR
IKE 60 lat 322193,10
12,4%
IKE z wypłatą
fundusz parasolowy
podatek Belki na końcu inwestycji
282198,34 zł 10,9%
Polisa inwestycyjna 234198,82 8,9%
fundusze bez parasola
podatek 30 razy przy konwersji
268506,38 9,8%
IKE na stała stopę 2,5% kw. 395925,97 10,4%

Wyniki po 10 latach dla stopy zwrotu na spekulacji 8,17%
Stopy zwrotu kwartalne: +3%, -1%, +2%, +4%

Typ inwestycji Wynik netto stopa zwrotu CAGR
IKE 60 lat 219310,44 zł 8,17%
IKE z wypłatą
fundusz parasolowy
podatek Belki na końcu inwestycji
197834,56
7,06%
Polisa inwestycyjna 165162,24 5,15%
fundusze bez parasola
podatek 30 razy przy konwersji
185735,76 6,39%
IKE na stała stopę 2,0% kw. 220803,97 8,24%

Wnioski:
1) Przy stopie zwrotu na spekulacji poniżej 19% nie opłaca się inwestować w polisie względem dowolnego marketu funduszy inwestycyjnych. Koszt polisy będzie większy niż strata na podatku od zysków kapitałowych płaconych 30 razy w ciągu 10 lat.
2) W każdym przypadku IKE z przedterminową wypłatą lub fundusz parasolowy pokonuje polisę inwestycyjna o ok 2 punkty procentowe co wynika oczywiście z kosztów dodatkowego zarządzania w polisie.
3) Przy stopie zwrotu ok 8,2% średniej dla rynku akcji. Zysk z funduszu parasolowego jest o 50% większy niż zysk z polisy stosując taką samą strategie na tych samych funduszach


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

One Response to “Polisa inwestycyjna – wpływ opłat za zarządzanie na wynik inwestycyjny”

  1. Dobre zestawienie. Niestety widzę, że posiadam najsłabszy produkt – polisę w Skandii.
    *wartość umowy 29820,01zł
    *opłata za zarządzanie 74,96zł/miesiąc
    *wysokość wykupu 13120,81zł
    Może kiedyś zniosą opłatę likwidacyjną i wypłacę środki…