[Portfel EDCA] Tydzień 5 – Skład portfela i historia transakcji

Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #2 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:

Spis wykonanych operacji dla obu strategii

Startegia I – DCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki
2015.03.02 150zł 1,091227 137,46
2015.03.16 150zł 1,075886 139,42
2015.03.30 150zł 1,082876 138,52
Razem 450zł 3,249988 138,46

Strategia II – EDCA

Data zakupu Kwota zakupu Liczba jednostek Cena jednostki 2T* 4T* 12T* 26T* 52T*
2015.03.02 100zł 0,727484 137,46
2015.03.16 100zł 0,717258 139,42 0zł
2015.03.30 100zł 0,721917 138,52 0zł 0zł
Razem 300zł 2,166659 138,48 0zł 0zł

*Wsk. dopłaty pokazuje w jakim okresie mWIG40 spadł o więcej niż 2% dla poszczególnych okresów.

-

Wyniki inwestycji na dzień 31.03.2015

EDCA DCA
Wpłaty 300zł 450zł
Wartość bieżąca 300,26zł 450,38zł
Śr. cena jedn. 138,46zł 138,46zł
Stopa zwrotu roczna CAGR 2,09% 2,09%

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.