10 kroków do uzdrowienia sektora bankowego.

10 rzeczy które banki, KNF i UOKiK musza wprowadzić by wyrównać szanse konsumentów. Zamiast przyglądać się rozpasaniu banków, a szczególnie arogancji i bucie prezesa ZBP czas zacząć protest by konsumenci też przedstawili swoje wymagania kierowane do instytucji państwowych i domagali się wprowadzenia zmian w sektorze bankowym, takich by świat stał się choć trochę lepszy od tego co się dzieje dzisiaj.

1. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego
2. Likwidacja zabezpieczeń w postaci weksli in blanco
3. Odpowiedzialności dłużnika do wysokości zabezpieczenia.
4. Zakaz reklamy i działań marketingowych opartych o „oprocentowanie nominalne”
5. Zakaz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na terenie oddziału bankowego.
6. Zakaz narzucania ubezpieczyciela i konkretnej polisy przy zabezpieczeniu wierzytelności.
7. Praktykę misselingu objąć kodeksem karnym oraz wysokimi karami pieniężnymi.
8. Zakazanie stosowania procedury wymuszania cross-sellingu (zakupów powiązanych) dla spełnienia warunków oferty ogłoszonej publicznie.
9. Obsługa kasowa w każdym oddziale lub bezpłatny bankomat i wpłatomat w oddziale.
10. Banki wprowadzające możliwość uruchomienia usługi zdalnie (elektronicznie) muszą dać również możliwość rezygnacji z tej samej usługi tym samym kanałem komunikacji.


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.