Ryzykowne fundusze pieniężne – czyli jak nazwa wprowadza w błąd.

Wczoraj miałem okazje rozmawiać z kilkoma inwestorami funduszowymi. I jedna rzecz oczywista dla mnie, dla nich okazała się nie do pojęcia. Ba wytrzeszczali oczy ze zdumienia, z każdą stroną wydruku, którą im pokazałem. Wiecie dlaczego? Mimo ,że są doświadczeni jeśli idzie o fundusze inwestycyjne, myślą ,że fundusze Pieniężne posiadają gotówkę i lokaty, ostatecznie krótkoterminowe obligacje skarbowe i bony skarbowe. Wy tez tak myślicie? Przykro mi … jesteście od lat robieni w przysłowiowego konia.


Fundusze Pieniężne nie posiadają lokat bankowych. Posiadają ryzykowne obligacje korporacyjne i skarbowe w tym krajów „rozwijających się”. Zdziwieni? A jak myślicie jak to możliwe iż fundusz pieniężny DWS Płynna Lokata Plus zawiesił wycenę jednostek 3 marca 2009r. A 5 marca pokazał -12,2% względem końca lutego ?
Wyobrażacie sobie fundusz bezpieczny tracący 12% !!! Jak się okazało słowo „Lokata” w nazwie funduszu okazała sie jednym wielkim żartem TFI. Fundusz zapakował się w 19,96% w obligacje Eirles Three i Earls Eight przygotowane przez Deutsche Bank (własciciel DWS). Obligacje okazały się bezwartościowym śmieciem. Myślicie, że to przypadek? A bezpieczny fundusz obligacji SEB2 między sierpniem a listopadem 2008r. rozbił się efektownie i i zaliczył -30%. Bo miał dużo bezpiecznych obligacji rosyjskich. Kolejny fundusz pieniężny Skarbiec Kasa, podniósł ciśnienie klientom spadając 4% jednego dnia z powodu „papierów denominowanych w walucie” czytaj popłyną na obligacjach. Zresztą popatrzmy na skład portfela pierwszego z brzegu funduszu UniKorona Pienieżny (za rok 2009):
Dłużne Papiery Wartościowe 97,5%
- obligacje Rumunii, Chorwacji, Turcji
- obligacje miejskie Warszawy, Rybnika (tego samego któremu odmówiono kolejnej emisji)
- obligacje korporacyjne MOL, TVN, AIG (tak tego bankruta), Lukas Bank, EFL, PKP SA (tak to PKP), PBG, AmRest, Multimedia, PKN Orlen, GTC, PKO BP, PBG, Polnord do tego węgierskie listy zastawne hipoteczne (taaa bezpieczne papiery).

Tak to jest portfel funduszu pieniężnego !!!

Kolejny fundusz LeggMason Pienieżny:
15% Listy zastawne
80% dłużne papiery wartościowe
- Skarb Państwa 45%
- papiery dłużne Dom Development, PGF, Ciech, Canpack (wszystko to powyżej 5%)

A oto przykład jak fundusz pieniężny stracił 2,5mln, na bezpiecznych „papierach”.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundusz posiada w portfelu inwestycyjnym 32 sztuki obligacji wyemitowanych 17 listopada 2006
roku przez spółkę Reporter S.A. („Spółka”) o wartości nominalnej
3 200 000 zł, z datą zapadalności na 17 listopada 2008 roku.
W dniu 30 kwietnia 2009 roku Spółka nie dokonała zgodnie
z postanowieniami Warunków Emisji wykupu 4 sztuk obligacji
o wartości nominalnej 400 tys. zł oraz nie dokonała zapłaty należnych
Funduszowi odsetek w wysokości 21 243,60 zł.
Obecna niezrealizowana strata wyznaczona, jako różnica pomiędzy
wartością nominalną obligacji Reporter, a jej wyceną na
dzień bilansowy wynosi – 2 544 tys. zł.

W 2008r. ten sam fundusz tworzył odpisy na nie ściągalne papiery Boryszewa. Co ciekawe opłata za zarządzanie za cały 2009r to 2,2mln (to nawet nie tyle co strata na Reporterze).
A wszystko to w funduszu „Pieniężnym”.

A potem wielkie zdziwienie
Skarbiec Gotówkowy cały rok 2009r na minusie
Pioneer Pieniężny , X.2008 -1,32%, XI.2008 -0,68%, XII.2008 -0,03% cały rok 2008 +1,5%
Opera Avista – styczeń, kwiecień, maj 2010r. fundusz na minusie. Wynik 2010r. +1,5%
ING Gotówkowy Plus – X.2008 -0,92% , rok 2010 +2,92%.
DWS Płynna lokata marzec 2009r. -3,31%, rok 2010 +2,41%

Takie wyniki świadczą iż fundusze pieniężne zapakowane są po uszy w obligacje z tego sporo korporacyjnych. A nazwa funduszu to taki żałosny żart, który fundują nam TFI dla zamydlenia oczu. Strach się bać, co znajdziemy w funduszu obligacji. Jeśli nastąpi drugi raz coś na wzór września 2008r. to połowa funduszy pieniężnych skończy na minusach bo bezpieczne papiery staną się „trochę mniej bezpieczne” a ratingi coż obligacje Grecji tez je miały i całe mnóstwo CDO. Ale to już temat na inną opowieść.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

2 Responses to “Ryzykowne fundusze pieniężne – czyli jak nazwa wprowadza w błąd.”

 1. Dzięki za artykuł – teraz baczniej przyglądać się baczniej składowi portfela funduszy pieniężnych.

  Jedno pytanie, w „Świętym graalu” po sygnale sprzedaży następuje konwersja do funduszu pieniężnego – nadal to podtrzymujesz?

 2. W swietym Graalu nie ma zadnego sygnału. Patrzymy na stope zwrotu z 20 sesji a ta jest mocno na plusie.

  Co do funduszy pienieznych to Aegon i Skandia a nawet szacowny portal Bankier łamia ustawe o funduszach inwestycyjnych umieszczajac fundusze pieniezne w zakładce „fundusze rynku pienieznego” gdy uzywanie nazwwy „rynku pienieznego” maja TYLKO fundusze spelniajace art 178 ustawy
  o funduszach inwestycyjnych która jest bardzo restrykcyjna dla funduszy rynku pienieznego:

  Art. 178
  1. Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego
  pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:
  1) instrumenty rynku pieniężnego;
  2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie
  lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych,
  instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
  2. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących
  w skład portfela inwestycyjnego funduszu nie może być dłuższy niż 90 dni.
  3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ma wyłączne prawo używania w nazwie
  oznaczenia „rynku pieniężnego”.