Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – FIZ

Dzisiaj zajmiemy się drugą formą inwestowania w funduszach, występuje ona tuż obok Otwartych Funduszy Inwestycyjnych i nazwa się podobnie, a mianowicie fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Najważniejsza cecha tego typu funduszy to zdecydowanie poszerzona kategoria lokat/instrumentów w jakie fundusz może inwestować oraz forma nabywania i umarzania udziałów. Ale po kolei….


Po pierwsze FIZ oprócz akcji spółek publicznych notowanych na GPW, może nabywać akcje spółek
niepublicznych w tym sp z o. o, oraz co ważne, może obracać wierzytelnościami, towarami na giełdach towarowych, walutami, i co najbardziej popularne, instrumentami pochodnymi oraz innymi transakcjami terminowymi. Dodatkowo FIZy mogą nabywać nieruchomości, środki transportu (statki, samoloty).

Do funduszy zamkniętych można zapisywać się wyłącznie w okresie subskrypcji która jest ograniczona czasowo. Stąd do funduszu zamkniętego można wejść w postaci zakupu certyfikatu tylko w określonym czasie, często są tez limity np zakup za co najmniej 50-200tyś. Na szczęście dla drobnych inwestorów jest jeszcze jedna droga. Ale o tym za chwilę.

Potwierdzeniem przystąpienia do funduszu jest niepodzielny papier wartościowy nazywany certyfikatem inwestycyjnym. Po okresie subskrypcji FIZ może ale nie nie musi, wnioskować o dopuszczenie do obrotu giełdowego, własnych certyfikatów co ułatwia posiadaczom możliwość wyjścia i wejścia z inwestycji w dowolnym momencie, i to jest droga dla drobnych inwestorów czyli nabycie certyfikatu na rynku giełdowym od innych posiadaczy (po okresie subskrypcji nie emituje się certyfikatów ich liczba jest stała). Taka forma obrotu jest korzystna dla TFI prowadzącego fundusz, gdyż ogólna liczba certyfikatów jak mówiliśmy jest stała i zmiany właścicieli certyfikatów poprzez GPW, nie wpływają na wielkość aktywów netto, i z punktu widzenia funduszu nic nie zmienia, przez co fundusz ma stabilne aktywa i łatwe zarządzanie. Brak potrzeby posiadania środków na umorzenia i zakup jak w wypadku funduszy otwartych.

Nowe certyfikaty pojawić się mogą tylko w wypadku nowej emisji w postaci analogicznej jak pierwsza subskrypcja. Certyfikaty mogą tez ulegać zmniejszeniu w przypadku przedstawienia ich “do wykupu” przez posiadacza o ile przewiduje to statut, lub niektóre fundusze przewidują okresowe wezwania do wykupu certyfikatów. Wykupy certyfikatów w wypadku FIZ mogą odbywać się z różną częstotliwością. Investors FIZ wykupuje co miesiąc, ale juz FIZy Nieruchomości nie dają możliwości wykupu w trakcie trwania inwestycji, czyli dopiero po zakończeniu inwestycji, fundusz jest likwidowany. a środki wypłacane. Z kolei LeggMason Skoncetrowany FIZ przewiduje iż po 2 latach od startu co 6 miesięcy będzie czekał na chętnych chcących wykupić certyfikaty. Jesli jednak certyfikaty są notowane wtedy najprostszą możliwością nabycia i zbycia poza okresem subskrypcji jest GPW gdzie handluję się certyfikatami, po cenie “rynkowej” niezależnej od wyceny aktywów. Obecnie np LeggMason Skoncentrowany FIZ na GPW ma cenę 1075zł a wycenę na dzień 30 września 2010r. aż 1192zł.

Kolejną cechą funduszy zamkniętych jest rzadziej przeprowadzana wycena certyfikatów, najczęściej jest to co miesiąc lub co kwartał. Ograniczenie liczby wycen to oczywiście zmniejszenie kosztów prowadzenia funduszu, co bezpośrednio wpływa na ich wyniki.

Fundusze zamknięte generują mniejsze koszty prowadzenia:

a) nie opłacany jest agent transferowy i cały nawis na obsługę bieżącego zbywania i nabywania jednostek jak w OFI,

b) nie jest przeprowadzana codzienne wycena która w wypadku OFI jest standardem,

c) wartość aktywów netto jest stabilna nie trzeba tworzyć rezerw gotówki na umorzenia i nabycia,(poza okresami “wykupu”) co pozwala inwestować 100% aktywów na rynku

d) certyfikaty notowane na GPW są zdematerializowane na rejestrach KDPW co ułatwia ich obrót nie obciążajac kosztem TFI i funduszu.

Te cechy FIZów powodują iż powinny one mieć znacząco niższy TER (Total Expense Ratio – Wskaźnik Kosztów Całkowitych) niz w funduszach otwartych. Oznacza to też iż jeśli będziemy mieli dwa fundusze o identycznej polityce inwestycyjnej to w funduszu zamkniętym będziemy mieli wyższy zysk o różnicę TER;.

Czy przeciętny Kowalski – inwestor powinien zainteresować się FIZami ? Myślę , że zdecydowanie tak. I to w dwóch aspektach. Po pierwsze tylko FIZy pozwalają na inwestycje np w rynek FIZYCZNYCH nieruchomości , towarów itd (lista nieruchomości należących do poszczególnych funduszy jest dostępna na ich stronach) po drugie istnieją FIZy jako “fundusze oportunistyczne” zwane też funduszami absolutnej stopy zwrotu. Ich wadą jest to, iż zasadniczo nasza inwestycja to „wiara w zarządzającego” bo ten może zrobić wszystko. O funduszach Absolutnej Stopy Zwrotu jeszcze napiszemy, bo to ciekawe instrumenty dostępne zarówno w formie funduszy otwartych jak i zamkniętych. Funduszy tych nie należy mylić z funduszami aktywnej alokacji.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

2 Responses to “Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – FIZ”

  1. wiekszość FIZ to lodówki kapitału, źródło taniego pieniądza dla banków i innych. Bardzo mała liczba FIZ jest warta rozmyślań.

  2. @cj troche po bandzie pojechałeś gdyż pieniądze zebrane przez fundusz nie mogą go opuścić ot tak sobie…. fundusz inwestycyjny jest niezaleznym bytem prawnym względem TFI a co dopiero jakiegos tam banku. Oczywiscie ze czesc FIZów to jakies mrzonki i popaprane produkty ale gadanie iż to lodówki to lekkie nieporozumienie