Skarbiec Alternatywny SFIO – finansowa matrioszka

Od czasów Superfund-a, który swoją drogą w Polsce, okazał się spora klapą i od 2005r. ciągle jest pod kreską, nie było tak dziwnego i ciekawie skonstruowanego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Dlatego postanowiłem wam pokazać, jak dzisiaj tworzy się takie interesujące hybrydy prawne, czyli obejrzymy drogę przepakowania od hedge fundu do formuły zwykłego funduszu klasy SFIO. Istna Matrioszka


Funduszu Skarbiec Alternatywny SFIO lokuję swoje aktywa zgodnie ze Statutem do 100% zaangażowania w fundusz zarejestrowany w Luxemburgu o nazwie AHL Trend EUR (realnie inwestuje 90-95% aktywów). Ten z kolei poprzez zawarcie kontraktów swap, odzwierciedla indeks o nazwie AHL Trend Index. Czyli dokładnie działa jak ETF na WIG20. Indeks zaś o którym mówimy jest de facto sztucznym tworem który odzwierciedla notowania programu bazowego, czyli ryzykowanego funduszu z klasy Hedge o nazwie AHL Diversified. Ten przedziwny łańcuszek powiązań (babuszka w babuszce), pozwolił na zaoferowanie detalicznym klientom funduszu otwartego i to w formie zgodnej z wymogami UCITS III, potencjalne zyski z trudno dostępnego funduszu hedge. Zapytacie co z pozostałymi 5-10% lokat Skarbca o których mówiliśmy wcześniej? Skarbiec TFI postanowił by wyniki oryginalnego produktu były odzwierciedlone z pominięciem ryzyka kursowego (AHL Diversified jest w USD, a AHL Tred w EUR). Stąd tez 5-10% aktywów SFIO jest przeznaczone na kontrakt walutowy zabezpieczający zmiany kursowe między PLN/USD/EUR. Docelowy wynik powinien więc odzwierciedlać w 90% ruch funduszu hedge pomniejszony o opłaty. Dane przeliczone „wstecz”, pokazują hipotetyczne wyniki Skarbiec Alternatywny gdyby istniał w przeszłości, widać je poniżej na fragmencie strony TFI Skarbiec opisującej fundusz. Trzeba jednak pamiętać, iż dokładnie ten sam wykres istnieje w gazecie Forbes nr 10/10 jako wykres funduszu AHL Diversified plc, gdzie jest błąd, nie wiem, ale wynik Skarbca zawsze będzie niższy od AHL Diverified z dwóch powodów:
a) 90% alokacja w fundusz AHL Trend… i całego łańcuszka
b) opłata dodatkowa za zarządzanie
- dla TFI Skarbiec (3% od aktywów),
- AHL Trend,
- opłaty za sukces 20% od wzrostu aktywów.

Jak zachowa się więc produkt wielokrotnie przepakowany i krojony z opłat? Do tego teoretycznie zabezpieczony ryzykiem kursowym (w jaki sposób do jakich wartości)? Trudno to przewidzieć, poczekamy na pierwsze wyniki i skorelujemy je z funduszami wzorcowymi by to sprawdzić. W każdym razie inwestycja w fundusze, nie zależne od koniunktury giełdowej to ciekawy pomysł. Pamiętajmy, iż podobny mechaniczny komputerowy hedge fund jest już w Polsce dostepny i jest prowadzony przez TFI Superfund. Wyniki jednak są delikatnie mówiąc nieciekawe.

Czym jest sam AHL Diviersified?
Jest to fundusz hedge inwestujący w kontrakty terminowe na 150 rynkach. Jego filozofia, to wyłapywanie trendów i wchodzenie w nie. Jego aktywa 22mld USD. Wyniki w latach 1996r. do 2008r. przynosiły corocznie zysk. Niestety rok 2009 okazał się spora klapą -16,9% jest to pierwszy i jedyny póki co wynik ujemny. Tłumaczone jest to sporą zmiennością i interwencjami rządów, zaburzającymi sygnały mechaniczne. Trzeba wiedzieć iż decyzje podejmowane sa przez systemy i algorytmy komputerowe. W roku 2010 fundusz bazowy zarobił 14,5% w USD. Trzeba poczekać na wyniki Skarbca by można było coś więcej powiedzieć o atrakcyjności w Polsce i na ile koszty opakowania, wpływają na odchylenia wyników Skarbca Alternatywnego od bazowego produktu.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.