Plan posag w realizacji.

Po planie „Święty Graal” uruchomiłem kolejny plan tym razem zapowiadany plan posagowy dla dzieci. Jego szczegóły znajda się tez na prawym pasku. Jak ma to działać dowiesz się tutaj . Ale w skrócie o wyborze funduszy i zasad wpłat oraz mierzeniu inwestycji wskaźnikami.


Po pierwsze zgodnie z założeniami:
a) 500zł miesięcznie indeksowane o inflacje
b) oczekiwana stopa zwrotu 7,7% + CPI, stąd oczekiwana krzywa kapitału będzie się zmieniać.
c) Wynik końcowy 150tys netto (165tys brutto) + rewaloryzacja o CPI za 15lat.

Strategia.
a) Inwestujemy systematycznie do momentu gdy oczekiwana stopa zwrotu na pozostały okres inwestycji spadnie do poziomu przy którym realizacja celu wymaga lokat bankowych lub obligacji na poziomie 4%+CPI lub 2%+CPI. Widoczne to na wykresie dotknięcię krzywej przyrostu portfela (realna) dotknie którąś z krzywych.

Szansa na realizacje planu 96,4% (O tym kiedyś)

Wybrane fundusze.
Ponieważ oczekiwań stopa zwrotu to aż 7,7% + CPI, nie ma innej możliwości niż instrumenty o wyskiej zmienności i ryzyku czyli fundusze Małych i Średnich spółek. Losowo wybrałem:
a) UniAkcje Małych i Średnich Spółek od Union-Investment TFI
b) m-Indeks od ipopema TFI.

Wpłaty będą dokonywane 7 i 22 każdego miesiąca lub jesli ten dzień wypada w świeto lub dzień bez wyceny, odpowiednio poprzedzający.

Plan weryfikowany będzie w cyklach miesięcznych gdzie podawana będzie wartość oczekiwana, wartość portfela rzeczywista oraz procent brakujący do krzywych 2%+CPI i 4%+CPI.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.