Wysyp ciekawych obligacji na rynku Catalyst.

Przez długi czas, wśród ciekawych obligacji korporacyjnych przewijały sie tylko obligacje Ganta i Prime Car Management, ale ostatnio wysypało nam obligacjami korporacyjnymi, co jedne to bardziej interesujące. Oto kilka z nich, wybranych z tych, które pojawiły się w ostatnim miesiącu oraz te które pojawią się wkrótce. Obligacje korporacyjne to ciekawe instrumenty finansowe o przyzwoitym stabilnym dochodzie choć o potencjalny ryzyku niewypłacalności emitenta.


MVP0813 – Obligacje zwykłe serii C, developera firmy Marvipol obecnie są już notowane na rynku, oprocentowanie WIBOR3M+5,8%, termin wykupu sierpień 2013r. Firma ma tez inne serie obligacji, w tym obligacje zamienne na akcje.

BL50612 – Obligacje firmy Budostal5, w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie to 12,03% niestety nie ma informacji w dokumencie na stronie Catalyst o sposobie jego obliczania, to poważny błąd informacyjny. Ale z innych źródeł wiadomo iż marża to aż 8,20% ponad WIBOR3M. Firma zajmuje sie robotami torowymi i drogowymi, ekologicznymi, i elektrycznymi.

Malborskie Zakłady Chemiczne Organika SA. To znany emitent jego obligacje są już notowane na rynku Catalyst. Tym razem jest to kolejna emisja – seria B. Będą to 2 latki ze stałym oprocentowaniem 12% i terminem wykupu lipiec 2012r. do obrotu trafi 5265 obligacji o cenie emisyjnej 1000zł. Jest już uchwała o wprowadzeniu do obrotu czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Spółka zajmuje się produkcją „pianki poliuretanowej” , posiada wiele zagranicznych oddziałów i spółek zależnych m.in w Rosji, Bułgarii, Rumunii czy Serbii. Roczna sprzedaż 400mln zł i 3 miejsce w Europie w tej branży. Prawdopodobny kod ORK0712

Solveco – emisje A i B razem 2,6mln. Cena emisyjna 1000zł Seria A wykup kwiecień 2012, seria B wykup czerwiec 2011r. Oprocentowanie Seria A to WIBOR3M + 6%, seria B WIBOR3M+7%.
Spółka zajmuje się „śmierdząca chemia” czyli rozpuszczalniki, rozcieńczalniki. Za zeszły rok wykazała stratę. Posiada zakład z części byłych Zakładów Chemicznych Blachownia. Szczegóły w dokumencie informacyjnym na stronie www.gpwcatalyst.pl.
Obligacje czekają na wyznaczenie pierwszego dnia notowań.

Remedis to bardzo nietypowe obligacje z powodu ceny emisyjnej 1zł. Do obrotu ma trafić 4,2mln sztuk, oprocentowanie 11% stałe. Obligacje wygasają w lipcu 2012r. ale obie strony mogą wystąpić o przedterminowy wykup. Spółka zajmuje się udzielaniem pożyczek SP ZOZ czyli finansuję służbę zdrowia.

Obligacje IPF INVESTMENTS POLSKA z oprocentowaniem WIBOR3M+7,5% byłyby łakomym kąskiem gdyby nie cena obligacji 100.000 PLN. Częścią grupy IPF jest Provident. Sa to jedne z niewielu obligacji z ratingiem firmy Fitch Ratings BB+You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

2 Responses to “Wysyp ciekawych obligacji na rynku Catalyst.”

  1. Temat bardzo ciekawy ale narzędzie wydaje się być dość skomplikowane. Przydałby się obszerniejszy artykuł z przykładami. Jak obliczać rentowność obligacji, po jakiej cenie kupować żeby nie stracić, jak liczone są odsetki, itp.

  2. Postaram się poszerzyć temat oczywiście. Skomplikowane to nie jest wbrew pozorom.