Co to jest CAGR ?

(CAGR) Średnia roczna stopa wzrostu określa stopę zwrotu z inwestycji — na przykład funduszu inwestycyjnego lub obligacji — w okresie inwestycji, na przykład 5 lub 10 lat. Stopa CAGR jest nazywana także „wygładzoną” stopą zwrotu, ponieważ mierzy opłacalność inwestycji w taki sposób, jak gdyby wartość inwestycji rosła według stałej stopy o składanej podstawie rocznej.

Wartosc poczatkowa:
Wartosc koncowa:
Liczba lat:
%

Uwaga! wartości ułamkowe przy wpisywaniu rozdzielamy kropką.